Onze  Saartjes  zijn
huishoudelijke hulpen
Werken als Saartje

Nieuws

Veranderingen persoonsgebonden budget

Veranderingen persoonsgebonden budget
Geplaatst op: 15 januari 2013

In 2013 komt € 150 miljoen extra beschikbaar voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiermee komen meer mensen in aanmerking voor een pgb dan in 2012. Verder trekt het kabinet geld uit om fraude met het pgb te bestrijden.

Het kabinet trekt in 2013 € 150 miljoen extra uit voor het pgb. Met dit geld worden de pgb-maatregelen uit 2012 verzacht. Toen werd de toegang tot het pgb beperkt tot cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf. In 2013 komen ook weer meer mensen met een indicatie voor zorg zonder verblijf in aanmerking voor een pgb.

Meer nieuws

Buro Saartje op de Bloemendal  
Ko Portengen op radio 5  
Klant Buro Saartje aan het woord op radio 5  
Radio 5: Gevolgen bezuinigingen zorg Corel  
Eigen bijdrage voor zorg thuis (zorg zonder verblijf) en Wmo  
Aanmelden Nieuwsbrief