Onze  Saartjes  zijn
huishoudelijke hulpen
Werken als Saartje

Nieuws

Eigen bijdrage voor zorg thuis (zorg zonder verblijf) en Wmo

Geplaatst op: 29 januari 2013

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die u thuis krijgt (zorg zonder verblijf), bijvoorbeeld verpleging en verzorging. Ook betaalt u een eigen bijdrage voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een scootmobiel, huishoudelijke hulp of een woningaanpassing.

Dit geldt alleen als u 18 jaar of ouder bent. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

Hoogte eigen bijdrage zorg zonder verblijf AWBZ en/of hulp Wmo

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • het aantal personen binnen uw huishouden;
  • uw leeftijd;
  • uw verzamelinkomen en dat van uw partner;
  • de zorg, hulp en voorzieningen die u heeft ontvangen (in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of in natura);
  • bij hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo: de gemeente waarin u woont. Niet alle gemeenten vragen voor alle hulpmiddelen en voorzieningen een eigen bijdrage. Ook verschilt de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente.

Wanneer geen eigen bijdrage hulp Wmo

In sommige gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo. Bijvoorbeeld als u al een eigen bijdrage betaalt voor zorg met verblijf. De vrijstellingen voor de eigen bijdrage staan op de site van het CAK.

Maximale eigen bijdrage

Op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u zelf per 4 weken kunt bijdragen. Dit heet de maximale periodebijdrage. De hoogte van uw maximale periodebijdrage staat op uw beschikking (brief van het CAK). U krijgt elke 4 weken een factuur van het CAK.

Hoeveel u per 4 weken betaalt, hangt af van uw maximale periodebijdrage en de kosten van de zorg of hulp die u ontvangt. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder dan uw maximale periodebijdrage.

U betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Tegelijk eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Als u zowel zorg uit de AWBZ als hulp uit de Wmo ontvangt, moet u 2 eigen bijdragen betalen. Maar die 2 bedragen mogen samen nooit hoger worden dan de maximale periodebijdrage die u voor 1 van die 2 zou moeten betalen.

Eigen bijdrage voor 2013 berekenen

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor zorg zonder verblijf en/of de Wmo in 2013. De uitslag is een indicatie. Het bedrag kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Korting op de eigen bijdrage

Sinds 1 januari 2009 kunt u uw eigen bijdrage voor zorg thuis (ook pgb) niet meer aftrekken van de belasting. In plaats daarvan krijgt u een korting van 33% op uw eigen bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Om de korting te krijgen, hoeft u niets te doen. Het CAK verrekent deze automatisch op uw factuur.

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen vanaf 2013

Het kabinet verhoogt de eigen bijdrage voor zorg thuis uit de AWBZ en de Wmo voor mensen met een eigen vermogen vanaf 1 januari 2013.


Lees meer: http://www.zorghulpatlas.nl/medische-zorg/eigen-bijdrage-voor-zorg-thuis-zorg-zonder-verblijf-en-wmo/
Bron: www.zorghulpatlas.nl

Meer nieuws

Buro Saartje op de Bloemendal  
Ko Portengen op radio 5  
Klant Buro Saartje aan het woord op radio 5  
Radio 5: Gevolgen bezuinigingen zorg Corel  
Eigen bijdrage voor zorg thuis (zorg zonder verblijf) en Wmo  
Aanmelden Nieuwsbrief